Trường hợp nào được hạch toán tiền lương của chủ công ty MTV?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
921
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 43221/CTHN-TTHT ngày 1/11/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Theo quy định tại điểm d khoản 2.6 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, khoản tiền lương của cá nhân là chủ công ty TNHH MTV không được chấp nhận hạch toán, cho dù có trực tiếp tham gia điều hành công ty.

Đối với công ty TNHH MTV do tổ chức làm chủ sở hữu, nếu các sáng lập viên... có trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh thì khoản tiền lương, thù lao của các sáng lập viên này sẽ được chấp nhận hạch toán. Ngược lại, nếu không tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh thì khoản thù lao của sáng lập viên sẽ bị xuất toán.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều