GIẢI GIÚP Ạ

  • Thread starter CAO THỊ TRUNG HẬU
  • Ngày gửi
CAO THỊ TRUNG HẬU

CAO THỊ TRUNG HẬU

Sơ cấp
9/11/21
1
0
1
19
Công ty cổ phần thương mại Toàn Cầu nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và sử dụng phương pháp tính giá trị hàng tồn kho nhập trước xuất trước. Ngày 15/12/20x2 nhập khẩu 2.000kg hàng hóa A về nhập kho với các chi phí như sau: Giá nhập khẩu theo giá CIF quy đổi ra đồng VN là 150.000.000đ; thuế nhập khẩu 15.000.000đ; thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%; chi phí vận chuyển và bốc dỡ là 2.200.000đ đã bao gồm thuế GTGT 10%. Ngày 25/12/20x2, Công ty đã gửi cho Công ty X 1.100kg hàng hóa A với giá bán là 92.000đ/kg. Ngày 31/12/20x2, giá bán ước tính của hàng hóa này trên thị trường giảm xuống 80.000đ/kg. Biết rằng số dự phòng đã trích lập năm trước là 1.500.000đ và số lượng hóa A của năm trước đã được bán hết trong năm 20x2 và Công ty chỉ nhập hàng mới vào ngày 25/12/20x2 nêu trên. Hãy xác định giá trị trích lập dự phòng hàng tồn kho đối với hàng hóa A của Công ty tại ngày 31/12/20x2 theo chuẩn mực số 02 - Hàng tồn kho?
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,364
1,243
113
49
TP.HCM
Công ty cổ phần thương mại Toàn Cầu nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và sử dụng phương pháp tính giá trị hàng tồn kho nhập trước xuất trước. Ngày 15/12/20x2 nhập khẩu 2.000kg hàng hóa A về nhập kho với các chi phí như sau: Giá nhập khẩu theo giá CIF quy đổi ra đồng VN là 150.000.000đ; thuế nhập khẩu 15.000.000đ; thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%; chi phí vận chuyển và bốc dỡ là 2.200.000đ đã bao gồm thuế GTGT 10%. Ngày 25/12/20x2, Công ty đã gửi cho Công ty X 1.100kg hàng hóa A với giá bán là 92.000đ/kg. Ngày 31/12/20x2, giá bán ước tính của hàng hóa này trên thị trường giảm xuống 80.000đ/kg. Biết rằng số dự phòng đã trích lập năm trước là 1.500.000đ và số lượng hóa A của năm trước đã được bán hết trong năm 20x2 và Công ty chỉ nhập hàng mới vào ngày 25/12/20x2 nêu trên. Hãy xác định giá trị trích lập dự phòng hàng tồn kho đối với hàng hóa A của Công ty tại ngày 31/12/20x2 theo chuẩn mực số 02 - Hàng tồn kho?
Bạn nên tự giải bài tập, các anh chị sẽ giúp kiểm tra, hướng dẫn những nội dung nào bạn chưa thực sự hiểu rõ.
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều