công ty sản xuất phi sản xuất

  • Thread starter Văn Hòa Trâm
  • Ngày gửi
Văn Hòa Trâm

Văn Hòa Trâm

Sơ cấp
9/11/21
1
0
1
17
công ty sản xuất và phi sản xuất khác nhau nhưnào vạ
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,364
1,243
113
49
TP.HCM
công ty sản xuất và phi sản xuất khác nhau nhưnào vạ
Sản xuất là một quá trình dùng máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ và nhân lực cùng các loại NVL khác nhau để tạo ra một loại sản phẩm hoàn chỉnh có thể sử dụng được. DN sản xuất là DN đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất một hay vài hay nhiều loại sản phẩm cụ thể nào đó.

DN phi sản xuất là những DN không trực tiếp thực hiện quy trình SX như nêu trên, họ chỉ mua sản phẩm do DN SX tạo ra để bán lại cho DN khác hoặc cho người tiêu dùng - được gọi là DN thương mại.

Ngoài ra, các DN kinh doanh dịch vụ, họ sử dụng các NVL hoặc sản phẩm có sẵn để cung cấp dịch vụ đặc thù mà không thực hiện bất cứ công đoạn sản xuất nào. Dịch vụ du lịch, dịch vụ khách sạn, dịch vụ tư vấn, dịch vụ thiết kế, .....
 
Webketoan PRO

Similar threads

Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều