Lưu ý về thủ tục khai thuế GTGT khi chuyển nhượng dự án BĐS ngoại tỉnh trước và sau 1/1/2022

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
237
70
28
webketoan.com.vn
Công văn số 44393/CTHN-TTHT ngày 5/11/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế GTGT dự án bất động sản ngoại tỉnh.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, hồ sơ khai thuế GTGT khi chuyển nhượng dự án BĐS ngoại tỉnh phải nộp tại tỉnh nơi phát sinh chuyển nhượng BĐS.

Tuy nhiên, cần lưu ý, trước ngày 1/1/2022, hồ sơ, thủ tục khai thuế GTGT từ chuyển nhượng BĐS vẫn thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC. Theo đó, nếu doanh nghiệp có thành lập Chi nhánh để quản lý dự án BĐS ngoại tỉnh thì Chi nhánh chịu trách nhiệm đăng ký thuế và khai nộp thuế GTGT cho dự án với cơ quan thuế địa phương.

Từ sau ngày 1/1/2022, hồ sơ, thủ tục khai thuế GTGT khi chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh phải thực hiện theo quy định mới tại điểm b khoản 3 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC. Theo đó, doanh nghiệp phải khai nộp thuế GTGT tại địa phương nơi chuyển nhượng BĐS đồng thời phải tổng hợp vào hồ sơ khai thuế GTGT tại trụ sở chính.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều