Tạo ký hiệu HĐĐT theo quy định nào?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
693
120
43
webketoan.com.vn
Công văn số 43226/CTHN-TTHT ngày 1/11/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ký hiệu hóa đơn điện tử.

Trường hợp Công ty còn đang sử dụng HĐĐT mẫu cũ thì ký hiệu hóa đơn được tạo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 và điểm 1.3 Phụ lục 1 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Nếu Công ty đã chuyển sang sử dụng HĐĐT mẫu mới thì ký hiệu hóa đơn được tạo theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Sửa lần cuối:
P.T.Quyen

P.T.Quyen

Điều hành viên
1/6/20
61
63
18
33
Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử được hướng dẫn bởi Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2022, xem chi tiết tại https://tuvan.webketoan.vn/file/518/?f=1
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều