Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

Quy chế thi lấy chứng chỉ hành nghề làm thủ tục thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
332
91
28
webketoan.com.vn
Quyết định số 1557/QĐ-TCT ngày 9/11/2021 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Quy chế này quy định về việc thi, cấp chứng chỉ hành nghề làm thủ tục thuế theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC .

Theo Quy chế này, người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên cũng được dự thi chứng chỉ hành nghề làm thủ tục thuế.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,140
573
113
49
TP.HCM
www.webketoan.vn
Thông tư số 10/2021/TT-BTC
Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/1/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice
Học kế toán online cùng Webketoan
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

Xem nhiều