Người Việt Nam làm việc cho hãng nước ngoài, chịu thuế TNCN như thế nào?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
237
70
28
webketoan.com.vn
Công văn số 44397/CTHN-TTHT ngày 5/11/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định thuế TNCN cho người lao động làm việc cho các hãng hàng không nước ngoài.

Đối với người lao động làm việc cho các hãng nước ngoài nếu đáp ứng điều kiện là cá nhân cư trú tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì phải chịu thuế trên toàn bộ thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả.

Mức khấu trừ thuế tùy thuộc thời hạn của HĐLĐ. Nếu từ 3 tháng trở lên thì được tính thuế theo biểu lũy tiến, ngược lại nếu dưới 3 tháng thì tính thuế theo tỷ lệ 10% (điểm b, điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều