Điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu nhiều mặt hàng

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
817
129
43
webketoan.com.vn
Ngày 15/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 101/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 57/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
Nghị định 101 điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng, cụ thể:

- Các loại đá hoa (marble), đá travertine, ecaussine và đá vôi khác đế làm tượng đài hoặc đá xây dựng có trọng lượng riêng biểu kiến từ 2,5 trở lên ... (mã hàng 25.15) điều chỉnh thuế suất tăng dần lên 30% theo lộ trình đến năm 2024.
- Các loại đá granit, đá pocfia, bazan, đá cát kết (sa thạch) và đá khác để làm tượng đài hay đá xây dựng, đã hoặc chưa đẽo thô hay mới chỉ cắt bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) (mã hàng 25.16) điều chỉnh thuế suất tăng dần lên 30% theo lộ trình đến năm 2024.
- Đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức, bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý (mã hàng 71.13); đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc và các bộ phận của đồ kỹ nghệ vàng bạc, bằng kim loại quý (mã hàng 71.14); các sản phẩm khác bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý (mã hàng 71.15) được điều chỉnh thuế suất giảm xuống còn 0% và 1%.

Ngoài ra, Nghị định này còn quy định, trường hợp hàng hóa xuất khẩu không có tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì người khai hải quan khai mã hàng của hàng hoá xuất khẩu tương ứng với mã hàng 08 chữ số của hàng hóa đó theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định và không phải khai thuế suất trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu.

Nghị định 101/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 30/12/2021.
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO