Doanh nghiệp A

  • Thread starter Vann2707
  • Ngày gửi
V

Vann2707

Sơ cấp
18/11/21
1
0
1
21
Doanh nghiệp A sản xuất thuốc lá trong kỳ tính thuế có các số liệu sau:
1. Nhập khẩu 1 xe ô tô 7 chỗ ngồi để phục vụ cho Ban giám đốc doanh nghiệp. Giá tính thuế nhập khẩu: 700.000.000 đồng/xe.
2. Mua 14.000 kg thuốc lá sợi từ một cơ sở sản xuất, giá mua (chưa thuế GTGT): 70.000 đồng/kg
3. Xuất kho 12.000 kg thuốc lá sợi để sản xuất thuốc lá điếu, định mức 0,3 kg thuốc lá sợi/cây thuốc lá.
4. Tình hình tiêu thụ thuốc lá điếu do doanh nghiệp sản xuất:
- Bán trong nước 10.000 cây thuốc lá, giá bán (chưa thuế GTGT): 105.000 đồng/cây.
- Ủy thác Xuất khẩu 7.000 cây, giá bán tại cửa khẩu xuất: 70.000 đồng/cây. Hoa hồng ủy thác đã thanh toán (chưa thuế GTGT): 10% giá trị hàng xuất. (Hàng XK có tờ khai hải quan nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng).
- Xuất dùng 2.000 cây thuốc lá để tổ chức hội nghị khách hàng.
- Bán cho cơ sở kinh doanh XNK 12.000 cây thuốc lá, giá bán (chưa thuế GTGT): 78.750 đồng/cây.
5. Bán 1.000 kg thuốc lá sợi cho doanh nghiệp trong nước, giá bán chưa thuế GTGT: 87.500 đồng/kg
Yêu cầu: Xác định thuế GTGT, TTĐB doanh nghiệp A phải nộp trong kỳ biết:
- Doanh nghiệp A không có sản phẩm và nguyên liệu tồn kho đầu kỳ.
- Thuế suất thuế NK ô tô: 70%; Thuế suất thuế TTĐB của ô tô: 50%, của thuốc lá: 75%; Thuế suất thuế GTGT các sản phẩm trên: 10%
- Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ khác mua vào phục vụ hoạt động kinh doanh trong kỳ 10.000.000 đ
- Hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào đúng qui định, thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Hàng nhập khẩu đã có chứng từ nộp thuế ở khâu nhập khẩu.
Cho em xin câu trả lời cho bài giải này với ạ em cảm ơn ạ
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều