Công đoàn tại doanh nghiệp được nắm giữ 75% kinh phí

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
693
120
43
webketoan.com.vn
Quyết định số 3308/QĐ-TLĐ ngày 1/10/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2022.

Theo Quyết định này, năm 2022, doanh nghiệp vẫn sẽ đóng phí công đoàn là 2% quỹ lương và người lao động vẫn đóng đoàn phí là 1% mức lương.

Quỹ lương làm căn cứ đóng kinh phí công đoàn năm 2022 là mức lương bình quân đóng BHXH 6 tháng đầu năm 2021.

Tuy nhiên, năm 2022, công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp sẽ được giữ lại đến 75% phí công đoàn (tăng 4% so với năm 2021) và 60% đoàn phí (bằng năm 2021) để sử dụng.

Quyết định có hiệu lực thực hiện trong năm tài chính 2022.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều