Những giải pháp tăng cường quản lý thuế các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
835
120
43
webketoan.com.vn
Quyết định số 2146/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch tổng thể thực hiện các giải pháp tại Đề án “Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam”.

Theo Kế hoạch này, ngành Thuế sẽ triển khai một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, bao gồm:

- Ban hành tài liệu hướng dẫn đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế cho nhà cung cấp ở nước ngoài có kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam, dự kiến trước 1/1/2022.

- Sửa đổi, hoàn thiện quy trình đăng ký thuế, kế toán thuế... áp dụng với các thương nhân kinh doanh thương mại điện tử, dự kiến trước tháng 12/2022.

- Tổ chức thanh tra chuyên đề việc quản lý thuế đối với thương nhân kinh doanh thương mại điện tử tại Hà Nội và TP. HCM, dự kiến từ nay đến tháng 12/2023.

- Sửa đổi, bổ sung chính sách thuế (có thể quy định thêm sắc thuế riêng) đối với dịch vụ số xuyên biên giới và sửa đổi thuế suất TNDN đối với hoạt động thương mại điện tử theo xu hướng của các nước trong khu vực và thế giới, dự kiến trước năm 2024.

...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO