Công đoàn cấp trên sẽ cấp kinh phí hỗ trợ tết cho người lao động nếu công đoàn cơ sở bị thiếu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
770
125
43
webketoan.com.vn
Hướng dẫn số 39/HD-TLĐ ngày 1/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022.

Công văn hướng dẫn công đoàn cơ sở lập dự toán kinh phí chăm lo tết năm 2022 cho người lao động theo Kế hoạch số 146/KH-TLĐ ngày 27/10/2021 để công đoàn cấp trên tổng hợp, báo cáo Tổng Liên đoàn.

Trong đó, lưu ý, công đoàn cơ sở cần phải xác định số tài chính công đoàn tích lũy đến ngày 30/9/2021; dự kiến số thu, chi đến ngày 31/12/2021 và căn cứ số đoàn viên, người lao động được hỗ trợ 300.000đ/người (theo Kế hoạch số 146/KH-TLĐ) để lập dự toán kinh phí.

Nếu công đoàn cơ sở không cân đối được nguồn chi thì có thể báo cáo công đoàn cấp trên hỗ trợ thêm.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều