In ấn sách báo có được miễn thuế GTGT?

Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
237
70
28
webketoan.com.vn
Công văn số 46418/CTHN-TTHT ngày 15/11/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế suất thuế GTGT.

Theo quy định tại khoản 15 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC, hoạt động xuất bản sách, báo được miễn thuế GTGT.

"Xuất bản" được hiểu là hoạt động viết bản thảo, biên tập thành bản mẫu, không gồm hoạt động "in ấn" (Luật số 19/2012/QH13).

Theo đó, hoạt động "in ấn" sách, báo không được miễn thuế GTGT, phải chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều