Tiền lương của chủ công ty MTV không được chấp nhận hạch toán

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
921
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 46421/CTHN-TTHT ngày 15/11/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về các khoản chi của Công ty TNHH MTV cho giám đốc đồng thời là chủ sở hữu.

Theo hướng dẫn tại Công văn số 1590/TCT-DNNCN ngày 22/4/2019, tiền lương của giám đốc đồng thời là chủ công ty TNHH MTV không được chấp nhận hạch toán.

Tuy nhiên, khoản lương của chủ công ty TNHH MTV không thuộc đối tượng chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo quy định tại Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC. (Công văn số 48077/CT-TTHT ngày 8/6/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội)

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều