Tiền lương của chủ công ty MTV không được chấp nhận hạch toán

Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
237
70
28
webketoan.com.vn
Công văn số 46421/CTHN-TTHT ngày 15/11/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về các khoản chi của Công ty TNHH MTV cho giám đốc đồng thời là chủ sở hữu.

Theo hướng dẫn tại Công văn số 1590/TCT-DNNCN ngày 22/4/2019, tiền lương của giám đốc đồng thời là chủ công ty TNHH MTV không được chấp nhận hạch toán.

Tuy nhiên, khoản lương của chủ công ty TNHH MTV không bị tính thuế TNCN theo quy định tại Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều