Cho e hỏi trên mạng có ghi nghiệp vụ ntn nhưng lại định khoản vừa tăng vưa giảm tk 353 và 138 có ai giải thích dc k ạ

Xem nhiều