Mng giúp em bài này với ạ

  • Thread starter Oanhhhhh
  • Ngày gửi
Oanhhhhh

Oanhhhhh

Sơ cấp
25/11/21
1
0
1
19
Doanh nghiệp TL sản xuất sản phẩm A, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp
KKTX, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trong quý I/N có tài liệu như sau: (Đvt: 1.000đ)
1. Chi phí sản xuất tập hợp được trong quý:
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 600.000
- Chi phí nhân công trực tiếp: 262.500
- Chi phí sản xuất chung: 452.300 (trong đó biến phí: 150.800, định phí:
301.500)
2. Trong kỳ hoàn thành 1.600 sản phẩm: nhập kho 1.000 sp, giao bán ngay
không qua kho cho công ty TH 600 sp, đơn giá bán chưa có thuế là X1, thuế suất thuế GTGT là 10%, đã thanh toán tiền hàng sau khi trừ 5% chiết khấu thanh toán được hưởng.
3. Xuất kho gửi bán Đại lý K 200 sp, và giao bán cho công ty M 300 sp với giá bán X2, đã thu bằng tiền gửi ngân hàng (đã nhận được GBC).
4. Công ty M trả lại 10% số sp do không đảm bảo chất lượng, công ty đã làm thủ tục nhập kho và thanh toán giá trị sản phẩm bị trả lại bằng tiền mặt.
5. Thanh lý một thiết bị dùng ở bộ phận bán hàng có nguyên giá 300.000, đã khấu hao 270.000. Chi phí thanh lý chi bằng tiền mặt là 6.000; giá thanh lý thiết bị thu được bằng tiền mặt là 24.200 (thuế suất thuế GTGT 10%).
6. Chi phí bán hàng phát sinh trong quý là X3
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý được tập hợp là X4.
8. Xác định kết quả kinh doanh quý I/N của doanh nghiệp.
Yêu cầu:
1. Điền số liệu hợp lý vào X1, X2, X3, X4 sao cho doanh nghiệp có lãi? 2. Tính toán, định khoản các nghiệp vụ trên?
3. Lập báo cáo KQHĐKD quý I/N dạng đầy đủ?
 

Xem nhiều