Quy định về phân bổ thuế TNDN cho nhà máy ngoài tỉnh sẽ thay đổi từ 1/1/2022

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
703
122
43
webketoan.com.vn
Công văn số 46423/CTHN-TTHT ngày 15/11/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai và phân bổ số thuế TNDN đối với nhà máy sản xuất khác tỉnh hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Từ ngày 1/1/2022, việc phân bổ thuế TNDN đối với chi nhánh là nhà máy sản xuất ngoài tỉnh sẽ thực hiện theo quy định mới tại điểm c khoản 2 Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTC .

Theo đó, số thuế TNDN phân bổ cho từng tỉnh nơi có nhà máy sản xuất được xác định bằng số thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh nhân với tỷ lệ (%) chi phí của mỗi nhà máy.

Trong đó, "số thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh" không bao gồm số thuế TNDN phải nộp cho hoạt động được hưởng ưu đãi thuế.

"Số thuế TNDN phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế" được xác định theo kết quả sản xuất kinh doanh của hoạt động được hưởng ưu đãi và mức ưu đãi được hưởng.

Việc khai thuế, tạm nộp thuế TNDN hàng quý và quyết toán thuế TNDN đối với nhà máy sản xuất ngoài tỉnh thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản 3 Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều