Lộ trình số hóa dần các thủ tục hành chính thuế trong giai đoạn 2021-2025

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
245
79
28
webketoan.com.vn
Quyết định số 1652/QĐ-TCT ngày 23/11/2021 của Tổng cục Thuế về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 917/QĐ-BTC ngày 29/4/2021 của Bộ Tài chính về ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Quyết định công bố mục tiêu và lộ trình số hóa dần các thủ tục hành chính thuế trong giai đoạn từ 2021 - 2025.

Theo đó, trong năm 2021, các thủ tục hành chính thuế sẽ được số hóa tối thiểu 40%.

Đến năm 2022, hoàn thành số hóa các thủ tục hành chính thuế còn hiệu lực và đảm bảo tối thiểu 30% người dân không phải cung cấp lại các giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận trong lần làm thủ tục trước đó.

Từ năm 2023 - 2025, tăng tỷ lệ số hóa thủ tục hành chính thuế mỗi năm thêm 20% cho đến khi đạt 100%.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều