Tiền lương chi hộ có được hạch toán chi phí?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
693
120
43
webketoan.com.vn
Công văn số 47276/CTHN-TTHT ngày 17/11/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT, TNDN đối với khoản chi hộ.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, trường hợp Công ty chi hộ lương cho các Công ty thành viên thì khi thu lại khoản chi hộ này chỉ cần lập chứng từ thu, miễn xuất hóa đơn.

Phía Công ty thành viên vẫn được hạch toán chi phí tiền lương nhờ chi hộ nếu tại thỏa thuận chi hộ có ghi rõ việc chuyển trả lại chi phí tiền lương và đáp ứng các điều kiện tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều