kế toán daonh nghiệp . giúp em với đi ạ

  • Thread starter momo23
  • Ngày gửi
momo23

momo23

Sơ cấp
28/11/21
1
0
1
21
Tại một doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, thuế VAT
áp dụng phương pháp khấu trừ, có một phân xưởng sản xuất, sản xuất 2 loại sản phẩm A & B. Trong
kỳ có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
1. Xuất 1100 Kg VL chính dùng sx 100 sp A, 200 sp B. Giá xuất kho 500.000/ Kg, phân bổ
cho từng loại sản phẩm theo định mức tiêu hao. Biết rằng định mức tiêu hao cho một sản phẩm A là 4
Kg, sản phẩm B là 3 Kg.
2. Xuất kho 100 Kg vật liệu phụ dùng sản xuất 2 loại sản phẩm A & B. Đơn giá xuất kho vật
liệu phụ 400/ Kg , phân bổ vật liệu phụ theo VL chính.
3. Xuất CCDC đem ra sử dụng ở phân xưởng sản xuất, giá xuất kho 20.000.000, phân bổ 2
lần.
4. Báo hỏng CCDC đang sử dụng ở phân xưởng sản xuất có giá xuất kho 40.000.000 loại
phân bổ 2 lần, phế liệu thu hồi 1.000.000.
5. Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất 200.000.000, phân bổ tiền lương cho
từng loại sản phẩm theo số giờ lao động định mức. Định mức số giờ lao động để sản xuất một sản
phẩm A là 2 giờ, một sản phẩm B là 1,5 giờ. Tiền lương phải trả cho nhân viên quản lý phân xưởng
20.000.000.
6. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỉ lệ qui định.
7. Trích KH TSCĐ ở phân xưởng sản xuất 50.000.000.
8. Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 10.000.000.
9. Chi TM mua đồ bảo hộ lao động cho công nhân sản xuất 16.200.000.
10. Kết chuyển chi phí để tính giá thành sản phẩm, biết rằng CPSXC phân bổ cho từng loại sản
phẩm theo tiền lương công nhân trực tiếp, không có sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ.
---> định khoản
 

Similar threads

T Phát
Trả lời
2
Lượt xem
3K
T Phát
Z
Trả lời
1
Lượt xem
377
H
toàn6789101
Trả lời
1
Lượt xem
2K
T
duy12379
Trả lời
5
Lượt xem
2K
MINA
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều