Hồ sơ thuế được khai bổ sung trong thời hạn 10 năm

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
770
125
43
webketoan.com.vn
Câu hỏi:

Trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế trong thời hạn nào?

Tổng cục thuế trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 thì:

Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

Nguồn: Tổng cục thuế.
 
Webketoan PRO

Xem nhiều