Trường hợp nào được khai bổ sung hồ sơ thuế sau thanh tra?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Câu hỏi:

Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung sẽ làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì người nộp thuế có được khai bổ sung hồ sơ khai thuế hay không?

Tổng cục thuế trả lời:

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 thì:

Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế chỉ được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật Quản lý thuế.

Nguồn: Tổng cục thuế.
 
Webketoan PRO

Xem nhiều