BÀI TẬP THUẾ GTGT-XE Ô TÔ 9 CHỖ?

  • Thread starter tokien
  • Ngày gửi
T

tokien

Trung cấp
17/1/18
140
7
18
31

Chào mọi người

Nhờ MN hướng dẫn em bài này với ạ

Bài tập: Tính toán và giải thích khai thuế GTGT

Công ty TNHH A là Công ty chuyên sản xuất hàng tiêu dùng thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, mã số thuế 0102123456, địa chỉ 90 Yên Bái, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại 04.3723456. Trong kỳ tính thuế tháng 06/2019 như sau:

1. Mua 5 tấn bông thành phẩm của Công ty E, mã số thuế 0102111111 theo hóa đơn số 0000123, ký hiệu AA/15P ngày 10/06/2019, giá chưa có thuế GTGT 250 triệu đồng.

2. Mua 1 xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi của Công ty X, mã số thuế 0102222222 theo hóa đơn số 0000200, ký hiệu AB/15P ngày 12/06/2019, số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT là 200 triệu đồng.

3. Mua 2 chiếc Ti vi của Công ty Y, mã số thuế 0102333333 theo hóa đơn GTGT số 0000150, ký hiệu AC/14P ngày 15/06/2019, giá chưa có thuế GTGT là 15 triệu đồng/chiếc.

4. Mua 5 chiếc quạt điện của Công ty Z, mã số thuế 0102333222 theo hóa đơn số 0000175, ký hiệu AD/15P ngày 20/06/2019, giá chưa có thuế GTGT là 1 triệu đồng/chiếc. Do ghi sai thông tin, người bán sửa chữa, tẩy xóa trên tờ hóa đơn.

5. Tháng 01/2019, Công ty mua của Công ty B, mã số thuế 0102444444 mặt hàng bông sơ chế để dùng cho sản xuất kinh doanh theo hóa đơn số 0001234, ký hiệu AB/15P ngày 05/01/2019, trị giá chưa bao gồm thuế GTGT là 50 triệu đồng. Theo quy định mặt hàng bông sơ chế chịu thuế suất thuế GTGT là 5%,nhưng trên hóa đơn GTGT, Công ty B đã lập với thuế suất là 10%.

Giả định là hóa đơn này hợp pháp và các chỉ tiêu khác được ghi đầy đủ theo đúng quy định. Công ty đã thanh toán qua Ngân hàng và đã khai thuế GTGT đầu vào cho kỳ thuế tháng 01/2019.

Ngày 07/06/2019, hai Công ty đã lập biên bản điều chỉnh và Công ty B lập hóa đơn GTGT điều chỉnhgiảm thuế suất thuế GTGT, số hóa đơn 0001345, ký hiệu AB/15P cho hóa đơn GTGT ghi sai thuế suấtnêu trên với số thuế GTGT điều chỉnh giảm là: 2,5 triệu đồng.

Giả sử Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2019, Công ty kê khai như sau:

+ Chỉ tiêu “Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này” mã số [25] là: 100.000.000 đồng.

+ Chỉ tiêu “Thuế GTGT chưa được khấu trừ hết chuyển kỳ sau” Mã số [43] là: 20.000.000 đồng.

Công ty đã lập Bảng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh ngay ngày phát hiện kê khai sót tờ hóa đơn GTGT này.

6. Ngày 21/02/2017, Công ty mua 10 tấn bông thành phẩm của Công ty C, mã số thuế 0102123321 theo hóa đơn GTGT 0000111, ký hiệu AD/15T với trị giá chưa có thuế GTGT là 500 triệu đồng. Đến tháng 06/2017, Công ty phát hiện có 3 tấn bông thành phẩm không đúng quy cách, chất lượng nên trảlại cho Công ty C; đồng thời lập hóa đơn khi xuất trả hàng số 0000006, ký hiệu AB/15P ngày12/06/2017.

7. Xuất khẩu 1 lô quần áo cho Công ty MNS ở nước ngoài, giá FOB là 2 triệu USD theo hóa đơn số 0000004, ký hiệu AB/14P ngày 05/06/2017.

8. Ngày 09/06/2017 bán cho Công ty P, mã số thuế 0102555555 700 bộ quần áo theo hóa đơn số 0000005, ký hiệu AB/15P với giá chưa có thuế GTGT là 1 triệu đồng/bộ.

Yêu cầu: Căn cứ vào các thông tin nêu trên, Anh/Chị hãy tính toán, giải thích khai thuế GTGT cho kỳ tính thuế tháng 06/2019 của Công ty A

Biết rằng:

  • Số thuế GTGT còn được khấu trừ của kỳ trước chuyển sang là: 50 triệu đồng.
  • Mặt hàng bông sơ chế chịu thuế suất thuế GTGT là 5%. Thuế suất thuế GTGT của mặt hàng khác là10%.
  • Nghiệp vụ 3 Công ty thực hiện thanh toán bằng tiền mặt; các nghiệp vụ khác được thực hiện thanh toán qua Ngân hàng và có chứng từ đầy đủ.
  • Các HHDV Công ty mua vào đều phục vụ cho hoạt động SXKD hàng hóa chịu thuế GTGT.
  • Doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế GTGT các kỳ tính thuế vào ngày 20 hàng tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
  • Công ty không đề nghị hoàn thuế trong kỳ (nếu có).
  • Tỷ giá giao dịch thực tế tại Ngân hàng đang giao dịch như sau:
+ Mua vào: 1 USD = 22.250 VNĐ.

+ Bán ra: 1 USD = 22.300 VNĐ

Hướng dẫn giải bài tập tính toán và giải thích khai thuế GTGT

Công ty kê khai doanh số và thuế GTGT trên bảng kê HHDV mua vào, bán ra như sau: Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang: 50 triệu

Mua 1 xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi của Công ty X

+ Giá trị HHDV chưa có thuế GTGT: 1.600 triệu

+ Thuế GTGT: 160 triệu đồng..

=>Mn cho em hỏi mục . Mua 1 xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi của Công ty X, mã số thuế 0102222222 theo hóa đơn số 0000200, ký hiệu AB/15P ngày 12/06/2019, số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT là 200 triệu đồng sao phần hướng dẫn lại là 160tr đồng ạ
Mong được giải đáp.
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,364
1,243
113
49
TP.HCM
=>Mn cho em hỏi mục . Mua 1 xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi của Công ty X, mã số thuế 0102222222 theo hóa đơn số 0000200, ký hiệu AB/15P ngày 12/06/2019, số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT là 200 triệu đồng sao phần hướng dẫn lại là 160tr đồng ạ
Mong được giải đáp.
Điều 9 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“3. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả thuế GTGT đầu vào của hoạt động đi thuê những tài sản, máy móc, thiết bị này và thuế GTGT đầu vào khác liên quan đến tài sản, máy móc, thiết bị như bảo hành, sửa chữa trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành: ...

Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng (giá chưa có thuế GTGT) thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ.


Lý do nằm ở đây, bạn nhé.
 
T

tokien

Trung cấp
17/1/18
140
7
18
31
Điều 9 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“3. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả thuế GTGT đầu vào của hoạt động đi thuê những tài sản, máy móc, thiết bị này và thuế GTGT đầu vào khác liên quan đến tài sản, máy móc, thiết bị như bảo hành, sửa chữa trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành: ...

Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng (giá chưa có thuế GTGT) thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ.
oh em hiểu rồi vậy cứ trên 1 ty 6 chỉ đk khấu trừ mức 160tr
Em cám ơn chị.
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều