TÌM HIỂU IFRS - Chuẩn Mực Lập BCTC quốc tế: IAS19 - PHÚC LỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG

 • Thread starter ACV
 • Ngày gửi
Đây là chuẩn mực mà ở Việt Nam chưa được đề cập đến trong hệ thống 26 chuẩn mực kế toán VAS. Mời các quý độc giả cùng ACV tìm hiểu một số điểm chính cơ bản sau đây để tiếp cận với hệ thống Chuẩn Mực Lập BCTC Quốc tế IFRS nhé!

Phúc lợi của người lao động bao gồm:

(a) phúc lợi ngắn hạn cho người lao động dự kiến sẽ được thanh toán toàn bộ trong vòng 12 tháng sau khi kết thúc kỳ báo cáo năm mà người lao động đã thực hiện các công việc cho đơn vị chẳng hạn như:
 • tiền công, tiền lương và đóng góp an sinh xã hội;
 • nghỉ phép hàng năm và nghỉ ốm;
 • phân phối lợi nhuận và tiền thưởng; và
 • các lợi ích không bằng tiền (như chăm sóc y tế, nhà ở, xe hơi và hàng hóa hoặc dịch vụ miễn phí hoặc được trợ cấp) cho người lao động hiện tại;
(b) Phúc lợi sau khi nghỉ việc, chẳng hạn như:
 • phúc lợi hưu trí (ví dụ lương hưu và các khoản thanh toán một lần khi nghỉ hưu); và
 • các lợi ích sau khi nghỉ việc khác, ví dụ như bảo hiểm nhân thọ và chăm sóc y tế sau khi nghỉ việc;
(c) các khoản phúc lợi dài hạn khác cho người lao động, chẳng hạn như:
 • ngày nghỉ có hưởng lương dài hạn, như nghỉ thâm niên hoặc nghỉ phép để nghiên cứu có hưởng lương;
 • nghỉ lễ kỉ niệm và các phúc lợi dài hạn khác;
 • trợ cấp tàn tật dài hạn; và
(c) lợi ích khi thôi việc


Phúc lợi của người lao động nằm trong phạm vi áp dụng của Chuẩn mực này bao gồm các phúc lợi được cung cấp:
 1. theo các quỹ phúc lợi chính thức hoặc các thỏa thuận chính thức giữa đơn vị và cá nhân người lao động, nhóm người lao động hoặc đại diện của họ;
 2. theo các yêu cầu pháp luật, hoặc theo các thỏa thuận ngành nghề, mà qua đó các đơn vị được yêu cầu phải đóng góp cho các quỹ phúc lợi quốc gia, địa phương, ngành hoặc các quỹ phúc lợi có sự tham gia của nhiều bên sử dụng lao động; hoặc là
 3. bởi những thông lệ không chính thức làm phát sinh nghĩa vụ ngầm định. Các thông lệ không chính thức làm phát sinh nghĩa vụ ngầm định khi đơn vị không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chi trả phúc lợi của người lao động. Một ví dụ về nghĩa vụ ngầm định là khi một sự thay đổi trong các thông lệ không chính thức của đơn vị sẽ tạo ra những thiệt hại không thể chấp nhận được làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa đơn vị với người lao động.

Phúc lợi của người lao động bao gồm các khoản phúc lợi được cung cấp cho người lao động hoặc cho người phụ thuộc hoặc người thụ hưởng của họ và có thể được thanh toán bằng tiền (hoặc bằng hàng hóa hoặc dịch vụ) trực tiếp cho người lao động, cho vợ/chồng, con cái hoặc người phụ thuộc khác hoặc thông qua các đối tượng khác, chẳng hạn như công ty bảo hiểm.


Hãy like, comment, chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích để động viên đội ngũ ACV nhé!
Cám ơn các bạn nhiều!

******************************
Thông tin bạn có thể quan tâm:
Đăng ký tư vấn về chương trình đào tạo CertIFR về Chuẩn Mực lập BCTC quốc tế IFRS tại đây: https://bit.ly/dk-tu-van-ifrs

**********************************
Hỗ trợ tư vấn miễn phí học ACCA, FIA, IFRS và non-ACCA tại đây:
bit.ly/zalo-tu-van-acca
Xem thêm tại: https://auditcarevietnam.vn
Youtube: Thuy Nguyen ACCA
Fanpage: Hội Những Người yêu Nghề Kế Toán
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA