Các khoản thuế gián thu được trừ ra khi xác định doanh thu xét giảm thuế TNDN

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
562
116
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3918/TCT-CS ngày 12/10/2021 của Tổng cục Thuế về việc xác định doanh thu tính thuế TNDN theo Nghị định số 114/2020/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế lưu ý, việc xác định "doanh thu năm 2020" của doanh nghiệp không quá 200 tỷ để xét giảm 30% thuế theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP sẽ căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Theo đó, "doanh thu năm 2020" bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng trong kỳ tính thuế 2020; tuy nhiên không bao gồm các khoản thuế gián thu như: thuế GTGT tính trực tiếp, thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế BVMT.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều