Tuyển Dụng Trưởng nhóm AP tại HN mức lương 20-25M/tháng

  • Thread starter THUY NGUYEN ACCA
  • Ngày gửi
JD
- Kiểm tra chứng từ, tính hợp lệ của hồ sơ thanh toán chi phí phát sinh
- Ghi nhận chi phí trên hệ thống SAP
- Kiểm soát nhân viên hạch toán, phản ánh đúng khoản mục chi phí phát sinh trên báo cáo báo cáo quản trị
- Hạch toán chi phí phải trả, đánh giá và cân đối các khoản chi phí trích trước hàng tháng; đảm bảo chi phí ghi nhận đúng kỳ báo cáo
- Kiểm soát toàn bộ các khoản mục chi phí phát sinh cho từng nhà hàng và chi phí từng bộ phận Back office
- Phân tích biến động chi phí của toàn Công ty
- Gửi chi phí phản ánh trên báo cáo quản trị hàng tháng cho quản lý nhà hàng
- Check, khai báo, tính phân bổ chi phí trả trước hàng tháng, đảm bảo số dư trên bảng phân bổ khớp với sổ cái
- Đối soát và cân đối BHXH, lương với bộ phận nhân sự
- Theo dõi và đối soát tiền cọc thuê nhà, kỹ quỹ với NCC
- Giải trình số liệu chi tiết với Kiểm toán
- Thuyết minh chi tiết số dư các tài khoản trên bảng cân đối kế toán hàng tháng
- Lập báo cáo theo yêu cầu của cấp trên
- Tham gia sửa đổi quy trình liên quan đến nghiệp vụ quản lý
- Có kỹ năng lập báo cáo excel kiểm soát chi phí từng nhà hàng với lượng data lớn
Yêu cầu:
- Nắm vững chế độ kế toán và phương pháp hạch toán kế toán
- Nắm vững quy định Thuế hiện hành
- Nắm rõ quy định thanh toán và quy định về Hóa đơn chứng từ
- Kỹ năng leadership tốt, biết điều phối công việc trong nhóm và chủ động tương tác với các bên liên quan để giải quyết công việc
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán- Tài chính
- Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương tại các Công ty quy mô lớn
- Yêu cầu biết sử dụng phần mềm SAP/ ERP


Mời vào nhóm xem thêm thông tin chi tiết: https://zalo.me/g/tpdwuo177
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA