Local charge đi kèm cước vận tải quốc tế có được giảm 30% thuế GTGT theo NĐ 92/2021/NĐ-CP?

  • Thread starter Thoa_summer21
  • Ngày gửi
Thoa_summer21

Thoa_summer21

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
12/10/21
6
2
3
Câu hỏi:

Công ty làm dịch vụ xuất nhập khẩu hàng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong các chi phí dịch vụ của Công ty thường có:
+ Cước vận tải quốc tế: thuế suất GTGT là 0%
+ Các chi phí khác gọi chung là local charge: như phí chứng từ, phí seal, phí xếp dỡ cont (THC), có thể có phí vận chuyển hàng trong nước cho các công ty khác: thuế suất GTGT là 10%.

Vậy các phí local charge đó (phí Bill, phí seal, phí xếp dỡ cont) có được giảm 30% thuế suất GTGT không hay chỉ phần phí vận chuyển hàng cho các công ty trong nước mới được giảm 30% thuế suất GTGT theo nghị định 92/2021/NĐ-CP?

Trả lời:

Căn cứ Nghị định 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH 15 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH 15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch covid-19. Tại Phụ Lục I hướng dẫn danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm mức thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP.

Trường hợp của công ty ở trên, chi phí dịch vụ của công ty gồm 2 phần:

- Cước vận tải quốc tế được áp dụng là thuế suất 0%, và cước vận chuyển nội địa (trucking) được quy định sẽ giảm thuế theo mã ngành 4933.

- Local charge bao gồm phí chứng từ (bill), niêm chì ( seal), phí dịch vụ xếp dỡ tại cảng ( thc) thuộc mã ngành 5224, nó mang tính chất là dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải quốc tế.

Như vậy: Theo danh mục hàng hóa dịch vụ được giảm mức thuế GTGT trong nghị định 92/2021/NĐ-CP ban hành ngày 27/10/2021 thì Local charge không thuộc diện giảm mức thuế GTGT.

Tương tự như vậy đối với các mã ngành khác mà công ty có đăng ký kinh doanh, công ty cần nghiên cứu, đối chiếu, thực hiện theo đúng danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm mức thuế giá trị gia tăng tại Nghị định số 92/2021/NĐ-CP.
 
Sửa lần cuối:
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều