Lưu ý về phương thức phân bổ thuế TNDN cho đơn vị phụ thuộc ngoài tỉnh

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
770
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 13984/BTC-TCT ngày 7/12/2021 của Bộ Tài chính về việc kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách kê khai nộp thuế TNDN.

Bộ Tài chính lưu ý, phương thức phân bổ số thuế TNDN phải nộp cho các tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc theo Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTC chỉ áp dụng với đơn vị phụ thuộc là "cơ sở sản xuất", không áp dụng với đơn vị phụ thuộc lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, bảo hiểm....

Các quy định về khai, nộp thuế tại Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTC là được căn cứ theo Điều 45 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Trong đó, đã quy định rõ các trường hợp phải kê khai thuế riêng tại từng tỉnh nơi có hoạt động sản xuất, kinh doanh và các trường hợp phải phân bổ thuế TNDN cho từng tỉnh.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
  • Like
Reactions: hoangoanhnguyen
Webketoan PRO

Xem nhiều