Vượt định mức tiêu hao

  • Thread starter Trangha9293
  • Ngày gửi
T

Trangha9293

Sơ cấp
11/12/21
3
0
1
29
Bên mình gia công cho 1 công ty. Tháng vừa r ký phụ lục vượt định mức tiêu hao thì tính gía trị của số vật liệu vượt định mức đấy ra tiền.còn nếu tiết kiêm sẽ đc thưởng 50%. Bên mình chạy gia công cho họ và bị vượt định mức.bên họ xuất hóa đơn giá trị đm vượt tiêu hao cho bên mình là 10 triệu và thuế gtgt là 1 triệu. Vậy cho mình hỏi bên mình có đc kê khai thuế để khấu trừ hay k. Hay tính hết cả 11 triệu vào chi phí. Bên mình đang hạch toán nơi 632 nợ 1331 có 331.tks
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,370
1,242
113
49
TP.HCM
Bên mình gia công cho 1 công ty. Tháng vừa r ký phụ lục vượt định mức tiêu hao thì tính gía trị của số vật liệu vượt định mức đấy ra tiền.còn nếu tiết kiêm sẽ đc thưởng 50%. Bên mình chạy gia công cho họ và bị vượt định mức.bên họ xuất hóa đơn giá trị đm vượt tiêu hao cho bên mình là 10 triệu và thuế gtgt là 1 triệu. Vậy cho mình hỏi bên mình có đc kê khai thuế để khấu trừ hay k. Hay tính hết cả 11 triệu vào chi phí. Bên mình đang hạch toán nơi 632 nợ 1331 có 331.tks
Bạn đang là sinh viên hay là kế toán cho doanh nghiệp?
Mình cần biết cụ thể mới có cách tư vấn phù hợp.
 
  • Like
Reactions: Hien
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,307
1,506
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Bên mình gia công cho 1 công ty. Tháng vừa r ký phụ lục vượt định mức tiêu hao thì tính gía trị của số vật liệu vượt định mức đấy ra tiền.còn nếu tiết kiêm sẽ đc thưởng 50%. Bên mình chạy gia công cho họ và bị vượt định mức.bên họ xuất hóa đơn giá trị đm vượt tiêu hao cho bên mình là 10 triệu và thuế gtgt là 1 triệu. Vậy cho mình hỏi bên mình có đc kê khai thuế để khấu trừ hay k. Hay tính hết cả 11 triệu vào chi phí. Bên mình đang hạch toán nơi 632 nợ 1331 có 331.tks
Về bản chất thì đây là khoản điều chỉnh cho doanh thu theo mức độ tiết kiệm vật tư mà bên nhận gia công thực hiện, và nếu nó nằm trong năng lực hoạt động bình thường thì hạch toán vào điều chỉnh doanh thu.

Về hóa đơn: Theo mình các bên có thể nghiên cứu lại để điều chỉnh khoản doanh thu thì xuất hóa đơn sẽ tiện hơn. Nếu coi đây là các khoản thưởng, bồi thường thì không thuộc đối tượng kê khai và nộp thuế GTGT. Tuy nhiên cũng có thể có cơ quan thuế nếu xem trong trường hợp này là bồi thường cho vật tư thì có thể lại bị xem là đối tượng chịu thuế.

Trong trường hợp này để hài hòa với cách xuất hóa đơn đã thực hiện thì có thể hạch toán vào chi phí (632), còn theo thông lệ ở VN và quy định của thuế thì những khoản thưởng, phạt này ghi vào thu nhập khác/chi phí khác.

Bạn có thể tham khảo thêm ở đây:
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,370
1,242
113
49
TP.HCM
Cái này có vẻ câu hỏi của kế toán mà Madam :D
Khu vực này chỉ dành cho SV nên nếu là kế toán, mình sẽ dời bài viết. :)
Và cách dẫn dắt sẽ khác với các bạn sinh viên vì nền tảng kiến thức khác nhau.
 
  • Like
Reactions: Hien
T

Trangha9293

Sơ cấp
11/12/21
3
0
1
29
Về bản chất thì đây là khoản điều chỉnh cho doanh thu theo mức độ tiết kiệm vật tư mà bên nhận gia công thực hiện, và nếu nó nằm trong năng lực hoạt động bình thường thì hạch toán vào điều chỉnh doanh thu.

Về hóa đơn: Theo mình các bên có thể nghiên cứu lại để điều chỉnh khoản doanh thu thì xuất hóa đơn sẽ tiện hơn. Nếu coi đây là các khoản thưởng, bồi thường thì không thuộc đối tượng kê khai và nộp thuế GTGT. Tuy nhiên cũng có thể có cơ quan thuế nếu xem trong trường hợp này là bồi thường cho vật tư thì có thể lại bị xem là đối tượng chịu thuế.

Trong trường hợp này để hài hòa với cách xuất hóa đơn đã thực hiện thì có thể hạch toán vào chi phí (632), còn theo thông lệ ở VN và quy định của thuế thì những khoản thưởng, phạt này ghi vào thu nhập khác/chi phí khác.

Bạn có thể tham khảo thêm ở đây:
e cảm ơn nhiều nha
 
Webketoan PRO

Xem nhiều