Trước 1/1/2022, tờ khai thuế TNCN cho người nước ngoài vẫn áp dụng mẫu 05/KK-TNCN

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 53948/CTHN-TTHT ngày 13/12/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về biểu mẫu kê khai thuế TNCN đối với nhân viên người nước ngoài.

Giai đoạn trước 1/1/2022, biểu mẫu khai thuế TNCN được áp dụng theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Theo đó, trường hợp Công ty chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ lương cho nhân viên người nước ngoài được Công ty mẹ điều động sang (gồm cả phần lương nhờ Công ty mẹ trả hộ) thì phải khấu trừ thuế TNCN trên toàn bộ thu nhập, kể cả phần thu nhập nhờ trả hộ và sử dụng Tờ khai thuế mẫu 05/KK-TNCN ban hành tại Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Kể từ ngày 1/1/2022, Tờ khai thuế TNCN sẽ áp dụng mẫu mới ban hành tại Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA