KẾ HOẠCH THƯỞNG TẾT 2022 PHẢI CÔNG KHAI TRƯỚC 25/12/2021

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 40404/SLĐTBXH-LĐ ngày 7/12/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. HCM về báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng tết năm 2022.

Theo yêu cầu của Sở Lao động TB&XH, các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM sẽ phải trao đổi với công đoàn để quyết định mức trả lương, thưởng tết năm 2022 cho người lao động phù hợp thỏa thuận trong hợp đồng và quy chế công ty.

Kế hoạch trả lương, thưởng, hỗ trợ tết năm 2022 của doanh nghiệp cần phải công khai trước ngày 25/12/2021 để người lao động biết rõ, đồng thời phải báo cáo cho Sở Lao động TB&XH hoặc Ban quản lý KCN, KCX, cũng trước ngày 25/12/2021.

Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn, cần trao đổi với công đoàn và báo cáo với Phòng Lao động TB&XH quận/huyện để được phối hợp hỗ trợ trong việc thưởng tết cho người lao động.

Kèm theo đó, doanh nghiệp cũng phải đảm bảo lịch nghỉ tết 2022 theo đúng quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 112 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14. Nếu kết hợp nghỉ phép năm với nghỉ tết thì phải thỏa thuận, được sự đồng ý của người lao động và phải công khai trước khi thực hiện.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA