ĐĂNG KÝ NHẬN "BẢN SO SÁNH CÁC KHÁC BIỆT CHÍNH GIỮA IFRS VÀ VAS” DO PWC BAN HÀNH

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) là sự thay đổi quan trọng trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính và là thay đổi về chuẩn mực kế toán lớn nhất trong thời đại. IFRS đã trở thành ngôn ngữ kế toán chung phổ biến nhất trên toàn cầu. Kết quả thống kê của IFRS.org chỉ ra rằng đến tháng 4/2018 có 144 quốc gia và vùng lãnh thổ (87%) trong 166 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát đã bắt buộc sử dụng chuẩn mực IFRS. Phần lớn trong nhóm 22 quốc gia và vùng lãnh thổ còn lại đã cho phép hoặc đang trong lộ trình triển khai áp dụng IFRS. Chỉ còn 7 quốc gia trong đó có Việt Nam vẫn chỉ sử dụng chuẩn mực kế toán riêng.
Quá trình chuyển đổi báo cáo và giai đoạn đầu lập báo cáo tài chính theo IFRS thực sự là một thách thức lớn. Các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi báo cáo thường đánh giá thấp những yêu cầu cần thiết, đặc biệt là về thời gian và nguồn lực cho quá trình chuyển đổi.

SVqv7gK3SI8bW6XMOqXsGPLS7l7xNdK1LUNL5uEyLWALMl4EPwt1CvWIu5TKwjyO1hMuWzczKUgUfIxicH9a2b38QnXVu74NI75mdQF6zrEHEs1gMpvDgdfFhBFp0jOEDZr6aXnn
Trở ngại từ việc chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS không đơn thuần là vấn đề về kế toán, IFRS còn có thể ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp hoặc thậm chí ảnh hưởng đến báo cáo khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Để đạt được hiệu quả cao nhất từ việc chuyển đổi, doanh nghiệp cần tận dụng cơ hội này để cải thiện toàn bộ hệ thống và quy trình của mình nhằm đảm bảo tính hiệu quá, kịp thời và đầy đủ của các thông tin tài chính trong và ngoài doanh nghiệp.

Z6jXYXofyHr33zAdHdN5MK541wqDj2XOGzyxJKKZyBW4fReNW6rr0KjQmmxg_h-dyH1v-mRmR7vNLMmvMnXmVJKFM0o1lt9yjM8zoCSJEa4N2qk1_GLGmuPYhvyIicZTAEpduHTF
Để hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện thành công quá trình chuyển đổi sang IFRS, PwC ban hành "Bản so sánh các khác biệt chính giữa IFRS và VAS" với mục địch cung cấp một số các thông tin cơ bản về các khác biệt chính giữa IFRS và VAS.

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO CÁO TẠI ĐÂY
—-----------------------------------------------------------------------

Trung tâm đào tạo ACV Đơn vị đào tạo được ACCA và VACPA chỉ định đào tạo chứng chỉ lập BCTC quốc tế CertIFR
Thuy Nguyen ACCA & Cộng Sự▪

up1O-CanW4zHUPQqED07IRoNE2WuAgqhrdVXEru268tOBrZrNoOqx-wZ5K-RXMSe4o7lHPUUvbDsBcSsGyZ397fsJmGtNQ3H43PYhqLdfsVxG5Bf-1fVIRAMAKR9CwNahtO6Yy5W
Hỗ trợ tư vấn miễn phí học ACCA, FIA, IFRS và non-ACCA tại đây: bit.ly/zalo-tu-van-acca
up1O-CanW4zHUPQqED07IRoNE2WuAgqhrdVXEru268tOBrZrNoOqx-wZ5K-RXMSe4o7lHPUUvbDsBcSsGyZ397fsJmGtNQ3H43PYhqLdfsVxG5Bf-1fVIRAMAKR9CwNahtO6Yy5W
Xem thêm tại: https://auditcarevietnam.vn
6nHQHe6mn9ugI657X70YTjEro3_h0zA6fc676U9l9cyVrY6J_3U8BXucSsN3dLarPV2RJm72SRgsyZtNCMKAye55UG8foKxH44tg46r-f5R2HJ5f4NVUjtOYrltIYV4lEz5GoC24
Youtube: Thuy Nguyen ACCA
9Jk1lF9Ggoz4nIX61j-8Z1Ctky6_ibzF7c2wqxVdDd59iZjaWXJL7kLoF5AYM7C7nY9CwBjP5i_NY_saaGzPcfynszEOLWqxQE2F_C9vqwZoApTOzZq5_VqY-toSJMnXL1Iq3tos
Fanpage: Hội Những Người yêu Nghề Kế Toán
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA