Chi khen thưởng cuối năm đơn vị sự nghiệp

  • Thread starter hattvh
  • Ngày gửi
H

hattvh

Sơ cấp
17/12/21
1
0
1
31
Cho e hỏi. cơ quan e là đơn vị sự nghiệp không có thu, không có quỹ khen thưởng. Nếu lãnh đạo ra QĐ khen thưởng cho cá nhân thì có được lấy tiền từ nguồn chi thường xuyên của cơ quan ra chi được không ( Trong quy chế chi tiêu nội bộ không có ghi rõ chi khen thưởng cuối năm). Giúp e với ạ
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều