Nhờ các bạn, các anh chị tư vấn giúp ạ. Em cảm ơn nhiều !

  • Thread starter Hauu
  • Ngày gửi
H

Hauu

Sơ cấp
23/12/21
2
0
1
23
Bài 2 Trích một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 11 tại NHTM ABC như sau
1. Ngày 2, Ông A nộp tiền mặt để thanh toán nợ vay và lãi vay của một hợp đồng tín dụng đến hạn thanh toán. Số tiền vay là 100 triệu, thời hạn vay 6 tháng, lãi suất cho vay 12%/năm. Biết ngân hàng đã dự thu 5 tháng tiền lãi cho vay.
2. Ngày 5, Công ty TNHH Đệ Nhất nộp giấy rút tiền từtài khoản thanh toán số tiền 20.000.000 đ, NH đã lập phiếu chi số 003.
3. Ngày 8, NH phát hành kỳ phiếu có phụ trội như sau MG kỳ phiếu 1.000.000 đ/KP, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 12%/ năm, lãnh lãi một lần khi đáo hạn, số tiền phụ trội 100.000đ/TP. Số kỳ phiếu NH phát hành 10.000 kỳ phiếu, bên mua đã thanh toán bằng TM.
4. Ngày 10, NH nhận ủy nhiệm chi do công ty TNHH Thiên Ân lập, yêu cầu thanh toán cho Công ty M, số tiền trên Ủy nhiệm Chi là 100.000.000 đ. Biết Công ty M mở TK tại NHTM ABC,và đủ điều kiện thanh toán.
5. Ngày 12, NH mua văn phòng phẩm về nhập kho trị giá 2.000.000đ, thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng TM.
6. Ngày 15, đơn vị mua 1 TSCĐ hữu hình trị giá 50.000.000đ, thuế GTGT 10%, đã chuyển khoản thanh toán. Tài sản phục vụ cho hoạt động chịu thuế GTGT. Tài sản được hình thành từ quỹ đầu tư phát triển.
7. Ngày 18, Căn cứ vào hợp đồng tín dụng, NH giải ngân cho khách hàng A vay với số tiền 100.000.000 đ, thời hạn cho vay 12 tháng , lãi suất cho vay là 12%/năm, lãi trả định kỳ tháng, NH thu lãi tháng thứ nhất.
8. Ngày 20, Khách hàng B nộp sổ tiết kiệm, kỳ hạn 3 tháng, số tiền 200.000.000 đ, lãi suất 5.5% năm, lãnh lãi đáo hạn. Khách hàng đề nghị rút toàn bộ vốn và lãi bằng tiền mặt. Ngân hàng đã lập phiếu chi tiền. Biết rằng khách hàng B rút đúng thời hạn
9. Ngày 22, DNTN Phước An đến NH mở TK thanh toán, nộp tiền vào TK 5.000.000đ.
10. Ngày 25, NH tính và trích khấu hao TSCĐ phát sinh trong kỳ 50.000.000đ.
11. Ngày 28, NH dự tính lãi phải trả 200.000.000 đ, trong đó lãi huy động tiền gửi 50.000.000 đ, lãi phát hành trái phiếu 150.000.000 đ
12. Ngày 28, NH dự thu lãi từ hoạt động cấp tín dụng là 500.000.000 đ.
Yêu cầu: Tính và định khoản các nghiệp vụ trên.
Webketoan Zalo OA
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,007
404
83
45
Ninh Thuận
Bài 2 Trích một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 11 tại NHTM ABC như sau
1. Ngày 2, Ông A nộp tiền mặt để thanh toán nợ vay và lãi vay của một hợp đồng tín dụng đến hạn thanh toán. Số tiền vay là 100 triệu, thời hạn vay 6 tháng, lãi suất cho vay 12%/năm. Biết ngân hàng đã dự thu 5 tháng tiền lãi cho vay.
2. Ngày 5, Công ty TNHH Đệ Nhất nộp giấy rút tiền từtài khoản thanh toán số tiền 20.000.000 đ, NH đã lập phiếu chi số 003.
3. Ngày 8, NH phát hành kỳ phiếu có phụ trội như sau MG kỳ phiếu 1.000.000 đ/KP, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 12%/ năm, lãnh lãi một lần khi đáo hạn, số tiền phụ trội 100.000đ/TP. Số kỳ phiếu NH phát hành 10.000 kỳ phiếu, bên mua đã thanh toán bằng TM.
4. Ngày 10, NH nhận ủy nhiệm chi do công ty TNHH Thiên Ân lập, yêu cầu thanh toán cho Công ty M, số tiền trên Ủy nhiệm Chi là 100.000.000 đ. Biết Công ty M mở TK tại NHTM ABC,và đủ điều kiện thanh toán.
5. Ngày 12, NH mua văn phòng phẩm về nhập kho trị giá 2.000.000đ, thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng TM.
6. Ngày 15, đơn vị mua 1 TSCĐ hữu hình trị giá 50.000.000đ, thuế GTGT 10%, đã chuyển khoản thanh toán. Tài sản phục vụ cho hoạt động chịu thuế GTGT. Tài sản được hình thành từ quỹ đầu tư phát triển.
7. Ngày 18, Căn cứ vào hợp đồng tín dụng, NH giải ngân cho khách hàng A vay với số tiền 100.000.000 đ, thời hạn cho vay 12 tháng , lãi suất cho vay là 12%/năm, lãi trả định kỳ tháng, NH thu lãi tháng thứ nhất.
8. Ngày 20, Khách hàng B nộp sổ tiết kiệm, kỳ hạn 3 tháng, số tiền 200.000.000 đ, lãi suất 5.5% năm, lãnh lãi đáo hạn. Khách hàng đề nghị rút toàn bộ vốn và lãi bằng tiền mặt. Ngân hàng đã lập phiếu chi tiền. Biết rằng khách hàng B rút đúng thời hạn
9. Ngày 22, DNTN Phước An đến NH mở TK thanh toán, nộp tiền vào TK 5.000.000đ.
10. Ngày 25, NH tính và trích khấu hao TSCĐ phát sinh trong kỳ 50.000.000đ.
11. Ngày 28, NH dự tính lãi phải trả 200.000.000 đ, trong đó lãi huy động tiền gửi 50.000.000 đ, lãi phát hành trái phiếu 150.000.000 đ
12. Ngày 28, NH dự thu lãi từ hoạt động cấp tín dụng là 500.000.000 đ.
Yêu cầu: Tính và định khoản các nghiệp vụ trên.
Hi e, các định khoản này em có thể làm được định khoản nào chưa?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều