Mong mm giúp em câu này với ạ...

  • Thread starter NguyenHanh31
  • Ngày gửi
NguyenHanh31

NguyenHanh31

Sơ cấp
25/12/21
1
0
1
21
Công ty Hoàng Long là một khách hàng kiểm toán mới của công ty kiểm toán HTT. Công ty Hoàng Long là một tập đoàn lớn kinh doanh nước giải khát và cung cấp cho nhiều tỉnh thành. Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên có hiểu biết sơ bộ về kiểm soát nội bộ và nhận thấy rằng rủi ro kiểm soát của Công ty được đánh giá ở mức thấp. Kiểm toán viên mới vào nghề tham gia cuộc kiểm toán này cho rằng chỉ cần thực hiện thử nghiệm kiểm soát mà không cần thực hiện thử nghiệm cơ bản vì kiểm soát nội bộ của đơn vị đã ngăn ngừa, phát hiện và sửa chữa kịp thời tất cả các sai phạm trong báo cáo tài chính.

Yêu cầu:

Anh/chị có đồng ý với quan điểm đó không? Hãy giải thích và phân tích quan điểm trên.
 

Similar threads

Xem nhiều