Thuê dịch vụ đại lý thuế phải thông báo cho Cục thuế được biết

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
835
120
43
webketoan.com.vn
Quyết định số 2217/QĐ-BTC ngày 29/11/2021 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính.

Các thủ tục được ban hành mới và sửa đổi tại Quyết định này bao gồm:

1. Đăng ký tổ chức lớp cập nhật kiến thức/ Thông báo kế hoạch, báo cáo kết quả tổ chức lớp cập nhật kiến thức

2. Thông báo sử dụng dịch vụ của Đại lý thuế/ Thông báo tạm dừng/chấm dứt sử dụng dịch vụ của Đại lý thuế

3. Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế

4. Đăng ký hoạt động kinh doanh Đại lý thuế

Cần lưu ý, theo Mục I Phần II Phụ lục đính kèm, chậm nhất 5 ngày làm việc trước khi đại lý thuế thực hiện lần đầu các công việc dịch vụ làm thủ tục thuế cho doanh nghiệp, doanh nghiệp phải gửi thông báo cho Cục thuế hoặc Chi cục thuế quản lý trực tiếp được biết.

Biểu mẫu thông báo áp dụng Mẫu 2.10 ban hành tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/3/2021 và sửa đổi Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016.

Bãi bỏ Quyết định số 2362/QĐ-BTC ngày 15/11/2017.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO