mọi người giúp em bài này gấp với ạ! Em cảm ơn nhiều ạ!

  • Thread starter kira998
  • Ngày gửi
kira998

kira998

Sơ cấp
16/9/21
5
2
3
24
Trích tài liệu của Công ty X chuyên nhập khẩu và sản xuất bia các loại, trong quý 3 năm
202X có tình hình sau:
I. TÌNH HÌNH MUA VÀO TRONG QUÝ
1. Nhập khẩu 350.000 thùng bia từ công ty đối tác ở Thái Lan với giá nhập khẩu (CIF)
là 200.000 đ/thùng.
2. Nhập khẩu nguyên liệu sản xuất bia từ Hà Lan với giá nhập khẩu (CIF) 4.200 triệu
đồng.
3. Mua nguyên liệu sản xuất bia trong nước với giá mua chưa có thuế GTGT là 12.800
triệu đồng, trong đó tiền nước là 2.100 triệu đồng.
II. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ TRONG QUÝ:
1. Bán cho công ty thương mại 30.000 két bia chai sản xuất trong nước với giá bán
theo phương thức thu hồi vỏ chai chưa có thuế GTGT là 209.000 đ/két.
2. Trực tiếp xuất khẩu 20.000 két bia chai và 25.000 thùng bia lon theo giá bán tại cửa
khẩu xuất quy ra tiền Việt Nam (giá FOB) lần lượt là 210.000 đ/két và 300.000đ/thùng.
3. Bán lẻ 300.000 thùng bia lon nhập khẩu từ Thái Lan với giá bán chưa thuế GTGT là
407.000 đ/thùng.
III. CHI PHÍ TRONG QUÝ (chưa kể các loại thuế được hạch toán vào chi phí)
1. Giá thành sản xuất 01 két bia chai là 155.000 đồng; 1 thùng bia lon là 185.000
đồng.
2. Giá vốn của bia nhập khẩu từ Thái Lan.
3. Khấu hao TSCĐ ở bộ phận bán hàng và quản lý doanh nghiệp là 250 triệu đồng
4. Chi phí tiền lương của nhân viên bán hàng và quản lý doanh nghiệp là 1.250 triệu
đồng (đã bao gồm các khoản trích theo lương bắt buộc).

IV. Tài liệu bổ sung:
- Các khoản chi của công ty X đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
- Thuế suất thuế TTĐB đối với mặt hàng bia là 65%. Công ty đã nộp đầy đủ thuế
TTĐB khi nhập khẩu và tiêu thụ bia.
- Thuế suất thuế GTGT của bia và của hàng hóa, dịch vụ mua vào đều là 10%, riêng
nước là 5%. Thuế suất thuế TNDN 20%. Thuế suất thuế xuất khẩu bia là 0%.
- Thuế suất thuế nhập khẩu bia là 0%; nguyên liệu sản xuất bia là 20%.
- Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ đều thanh toán qua ngân hàng.
Yêu cầu: Xác định số tiền các loại thuế mà công ty X phải nộp trong quý 3 năm 202X?
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều