Tổng hợp những sửa đổi thuế đối với cá nhân kinh doanh

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2626/TCT-DNNCN ngày 19/7/2021 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu một số điểm mới và triển khai thực hiện Thông tư số 40/2021/TT-BTC.

Theo tổng hợp của Tổng cục Thuế, Thông tư 40/2021/TT-BTC có những điểm mới so với Thông tư 92/2015/TT-BTC như sau:

- Bổ sung quy định về khai, nộp thuế đối với cá nhân chuyển nhượng tên miền “.vn”;

- Bổ sung quy định về khai, nộp thuế thay trong hoạt động thương mại điện tử;

- Thay đổi phương pháp tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh;

- Thay mới hồ sơ khai thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai;

- Điều chỉnh nơi nộp, thời hạn nộp hồ sơ thuế và thời hạn nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai;

- Bổ sung nghĩa vụ thông báo thuế trong trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh tạm ngừng hoạt động;

- Bổ sung thêm một số đối tượng khai thuế theo từng lần phát sinh (chủ thầu xây dựng tư nhân; cá nhân chuyển nhượng tên miền; ...);

- Sửa đổi nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh;

- Sửa đổi hồ sơ khai thuế trong trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ từng lần;

- Sửa đổi về doanh thu làm căn cứ xác định cá nhân kinh doanh thuộc diện phải nộp thuế;

- Bổ sung thêm các trường hợp tổ chức có trách nhiệm khai, nộp thuế thay cho cá nhân;

- Sửa đổi, bổ sung Biểu thuế GTGT, thuế TNCN đối với hộ, cá nhân kinh doanh;

...

Theo đó, về Biểu thuế đối với cá nhân kinh doanh, Thông tư 40/2021/TT-BTC đã có sửa đổi, bổ sung tỷ lệ tính thuế đối với các khoản thu nhập sau:

- Bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác thuộc ngành nghề phân phối, cung cấp hàng hóa chỉ chịu thuế TNCN 0,5% (trước đó là 1%);

- Thu nhập từ quảng cáo trên sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số sẽ chịu thuế GTGT 5% và thuế TNCN 2% (trước đây chưa quy định);

- Các thu nhập không chịu thuế GTGT, không phải khai thuế GTGT, thuộc diện chịu thuế GTGT 0% sẽ chịu thuế TNCN tương ứng tại mục 1,2,3 của biểu thuế là 0,5%; 2%; 1,5% (trước đó áp dụng chung mức 1%).

- Các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu... cho hộ khoán áp dụng tỷ lệ tính thuế GTGT là 1% (trừ trường hợp thuộc diện miễn) và tỷ lệ tính thuế TNCN là 0,5% (trước đó áp dụng tỷ lệ tính thuế TNCN là 1%).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA