Mọi người có thể giúp e bài với đk ạ

  • Thread starter Diễm2003
  • Ngày gửi
Diễm2003

Diễm2003

Sơ cấp
6/1/22
1
1
3
18
Bài tập 1: Doanh nghiệp ABC tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, sản phẩm sản xuất ra là quần áo thể thao và thuộc đối tượng chịu thuế GTGT: (Đvt: 1.000 đ)

Đầu tháng 6/N: Số lượng vải sợi thiên nhiên: 1.000 m, đơn giá 200

Số lượng vải sợi nhân tạo: 2.000 m, đơn giá 100

1. Ngày 6/6/N, thu mua và nhập kho 3.000 m vải sợi thiên nhiên với đơn giá chưa thuế 180/m, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán

2. Ngày 7/6/N, nhập kho 4.000 m vải sợi nhân tạo, tổng giá 484.000 (đã có thuế GTGT 10%), chi phí vận chuyển bốc dỡ 10.000 đã thanh toán bằng tiền mặt. Lô hàng đã thanh toán bằng chuyển khoản cho người bán.

3. Ngày 10/06/N, xuất 1.000 m vải sợi thiên nhiên và 2.000 m vải sợi nhân tạo để sản xuất quần áo thể thao.

4. Ngày 15/6/N, được giảm giá 10.000 (chưa tính 10% thuế GTGT) do vải sợi thiên nhiên mua ngày 6/6/N có một số lỗi nhỏ.

5. Ngày 20/6/N: xuất tiếp 500 m vải sợi thiên nhiên và 1.000 m vải sợi nhân tạo để phục vụ sản xuất quần áo thể thao.

6. Ngày 30/06/N, vải sợi thiên nhiên dùng không hết nhập trở lại kho 100 m

Yêu cầu:

1, Hãy tính giá các loại vải xuất kho theo phương pháp FIFO?

2, Hãy tính giá các loại vải xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuói kỳ

3, Hãy tính giá các loại vải xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn

4, Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trong trường hợp doanh nghiệp tính giá các loại vải xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuói kỳ
 
  • Like
Reactions: MINA
MINA

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
3,772
324
83
43
Ninh Thuận
Bài tập 1: Doanh nghiệp ABC tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, sản phẩm sản xuất ra là quần áo thể thao và thuộc đối tượng chịu thuế GTGT: (Đvt: 1.000 đ)

Đầu tháng 6/N: Số lượng vải sợi thiên nhiên: 1.000 m, đơn giá 200

Số lượng vải sợi nhân tạo: 2.000 m, đơn giá 100

1. Ngày 6/6/N, thu mua và nhập kho 3.000 m vải sợi thiên nhiên với đơn giá chưa thuế 180/m, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán

2. Ngày 7/6/N, nhập kho 4.000 m vải sợi nhân tạo, tổng giá 484.000 (đã có thuế GTGT 10%), chi phí vận chuyển bốc dỡ 10.000 đã thanh toán bằng tiền mặt. Lô hàng đã thanh toán bằng chuyển khoản cho người bán.

3. Ngày 10/06/N, xuất 1.000 m vải sợi thiên nhiên và 2.000 m vải sợi nhân tạo để sản xuất quần áo thể thao.

4. Ngày 15/6/N, được giảm giá 10.000 (chưa tính 10% thuế GTGT) do vải sợi thiên nhiên mua ngày 6/6/N có một số lỗi nhỏ.

5. Ngày 20/6/N: xuất tiếp 500 m vải sợi thiên nhiên và 1.000 m vải sợi nhân tạo để phục vụ sản xuất quần áo thể thao.

6. Ngày 30/06/N, vải sợi thiên nhiên dùng không hết nhập trở lại kho 100 m

Yêu cầu:

1, Hãy tính giá các loại vải xuất kho theo phương pháp FIFO?

2, Hãy tính giá các loại vải xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuói kỳ

3, Hãy tính giá các loại vải xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn

4, Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trong trường hợp doanh nghiệp tính giá các loại vải xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuói kỳ
Chào em, Với bài này, em có thể hạch toán được bao nhiêu nghiệp vụ? Còn nghiệp vụ nào em chưa làm được?
 
A

Aloha Cool

Sơ cấp
20/9/18
12
11
3
31
Bạn có thể tham khảo
Theo phương pháp FIFO
1, Nợ TK 152( TN): 3.000x 180= 540.000
Nợ TK133: 54.000
CÓ Tk331: 594.000
2, Nợ TK152 ( NT): 4000 x 110= 440.000
Nợ TK133: 44.000
CÓ TK112: 484.000
Nợ TK152 ( NT): 10.000
Nợ TK133: 1.000
CÓ TK112: 11.000
ĐƠn giá : 110+10= 120
3,
Nợ TK621: 1.000 x 200= 200.000
CÓ TK152( TN): 200.000
Nợ TK621: 2.00 x 100= 200.000
CÓ TK152( NT): 200.000
4,
NỢ TK331: 11.000
CÓ TK152 ( TN): 10.000
Có TK133: 1.000
5, Xuất kho
Nợ TK62: 500x (170-10)=85.000
Có TK152: TN= 85.000
Nợ TK62: 1000x (110+10)=120.000
Có TK152: NT= 120.000
6,

Nợ TK152( TN) : 100x 170= 17.000
Có TK621: 17.000
 
  • Like
Reactions: MINA
A

Aloha Cool

Sơ cấp
20/9/18
12
11
3
31
Đơn giá bình quân cuối kỳ
Vải sợi thiên nhiên : = 1.000x 200+ 3.000* 170+ 100*170 = 177.3đ/ m
1000+3000+100
Vải sợi nhân tạo : = 2.00x 100+ 4.000* 120+ = 113.3đ/ m
2000+4000

Ngày 10/06/N, xuất 1.000 m vải sợi thiên nhiên và 2.000 m vải sợi nhân tạo để sản xuất quần áo thể thao.
- Nợ Tk621: 1.000 x 177.3= 177.300
Có TK152 (TN): 177.300
Nợ TK621: 2.000x 113.3 = 226.600
Có Tk152(NT)=226.600
Ngày 20/6/N: xuất tiếp 500 m vải sợi thiên nhiên và 1.000 m vải sợi nhân tạo để phục vụ sản xuất quần áo thể thao
Nợ Tk621: 500 x 177.3= 88.650
Có TK152 (TN): 88.650
Nợ TK621: 1.000x 113.3 = 113.300
Có Tk152(NT)=113.300
6. Ngày 30/06/N, vải sợi thiên nhiên dùng không hết nhập trở lại kho 100 m
Nợ TK152( TN): 100x 177.3
CÓ TK621: 100x 177.3
 
  • Like
Reactions: MINA
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều