Lưu ý về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 59593/CTHN-TTHT ngày 31/12/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT, TNDN.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, về nguyên tắc, doanh nghiệp chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và đáp ứng đủ các điều kiện tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Đối với các chi phí sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp chỉ được hạch toán nếu đáp ứng đủ các điều kiện tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều