Lập HĐĐT cho hàng bán có chiết khấu như thế nào?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
338
92
28
webketoan.com.vn
Công văn số 457/CTHN-TTHT ngày 7/1/2022 của Cục thuế TP. Hà Nội về việc xuất hóa đơn chiết khấu thương mại.

Theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) thì khi bán hàng có chiết khấu thương mại cũng phải ghi rõ khoản chiết khấu trên hóa đơn.

Trường hợp việc chiết khấu căn cứ vào số lượng, doanh số thì số tiền chiết khấu được tính điều chỉnh trên hóa đơn của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Nếu sau khi kết thúc chương trình mới tính chiết khấu thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh theo quy định tại khoản 22 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
  • Like
Reactions: Trương Lan
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều