Xử lý hóa đơn điện tử khi sai sót

 • Thread starter chudinhxinh
 • Ngày gửi
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,743
970
113
TP.Hồ Chí Minh
Xử lý hóa đơn điện tử khi sai sót

 • Cách xử lý hóa đơn điện tử có sai sót
 • Phân tích và cách hiểu cho mỗi tình huống xử lý
-> Căn cứ:

 • Điều 19. Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hoá đơn, chứng từ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.
 • Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
 • Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
 • Điều 7. Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022 hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ
1- Trường hợp chỉ SAI TÊN, ĐỊA CHỈ người mua thì không phải lập lại hóa đơn.

 • Bên mua và bên bán lập hóa đơn điều chỉnh không cần phải xuất hóa đơn điều chỉnh
 • Bên bán và bên mua ký và lưu tại DN xuất trình khi kiểm tra tại trụ sở
2- Trường hợp SAI các chỉ tiêu khác ngoài tên, địa chỉ người mua, bất kể đã chuyển hay chưa chuyển HĐ cho khách hàng, đều phải lập Mẫu 04/SS-HĐĐT gửi CQ thuế.

(Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng…)

- Trường hợp chưa chuyển HĐ cho khách hàng thì lập HĐ mới, ký số rồi gửi cho người mua, hoặc gửi CQ thuế cấp mã để gửi cho người mua.

- Trường hợp đã chuyển HĐ cho khách hàng, 02 bên mua bán phải có văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót và lập lại HĐ. Đơn vị được lựa chọn một trong hai cách: Lập lại hóa đơn mới điều chỉnh hóa đơn sai sót hoặc hóa đơn mới thay thế hóa đơn sai sót, ký số rồi gửi cho người mua, hoặc gửi CQ thuế cấp mã để gửi cho người mua.

3- Cách thức lập Mẫu 04/SS-HĐĐT:

- Trên ứng dụng lập HĐĐT, chọn Mục thông báo hóa đơn sai sót \ chọn xử lý thông báo \ chọn nút thêm mới \ điền thông tin rồi gửi./.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ví dụ:


 • Bên Achủ đầu tư dự án Giao khoán công trình cho Bên Bnhà thầu chính: Giá chưa vat: 10 tỷ, Vat: 1 tỷ, Tổng sau thuế: 11 tỷ
 • Bên Bán B thầu chính giao lại cho bên C thầu phụ thi công
 • Bên B thầu chính Nghiệm thu với chủ đầu tư A : Tháng 12/2021 hóa đơn HĐ số: 1000 Ký hiệu Số 1C21TTD ngày 25/12/2021 Giá chưa vat: 10 tỷ, Vat: 1 tỷ, Tổng sau thuế: 11 tỷ: nội dung công trình thi công xây dựng
 • Bên C thầu Phụ Nghiệm thu với Thầu chính B : Tháng 12/2021 hóa đơn HĐ số: 50 Ký hiệu Số 1C21TAY ngày 24/12/2021 Giá chưa vat: 9 tỷ, Vat: 900 triệu, Tổng sau thuế: 9.9 tỷ: nội dung công trình thi công xây dựng
Tại ngày 15/01/2022 B và C phát hiện ra hóa đơn xuất của C bị sai nội dung hàng hóa dịch vụ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

+ Trường hợp 01
: nếu Thầu phụ C xuất hóa đơn cho thầu Chính B bị sai Địa chỉ, tên công ty … hai bên chỉ làm biên bản điều chỉnh và C KHÔNG cần xuất hóa đơn điều chỉnh

+ Trường hợp 02
: hóa đơn Thầu phụ C xuất hóa đơn cho thầu Chính B bị sai: nội dung công trình

 • Phương pháp 01: B & C lập biên bản điều chỉnh và Xuất hóa đơn điều chỉnh
 • - B khai vat đầu vào quý 4/2021
 • + Vat đầu ra: 1 tỷ
 • + Vat đầu vào: 900tr
 • + Vat phải nộp = 1 tỷ - 900tr = 100tr
 • - C khai Vat đầu ra quý 4/2021
 • Phương pháp 02: B không chịu lấy hóa đơn bị sai của C nên hai bên tiến hành lập biên bản điều chỉnh & thầu phụ C lập hóa đơn mới thay thế vào năm 2022: HĐ số: 51 Ký hiệu Số 1C22TAY ngày 15/01/2022 Giá chưa vat: 9 tỷ, Vat: 900 triệu, Tổng sau thuế: 9.9 tỷ: nội dung công trình thi công xây dựng
- B khai vat đầu vào số 51 vào quý 1/2022

+ Vat đầu ra: 1 tỷ

+ Vat đầu vào: 0đ


+ Vat phải nộp = 1 tỷ - 0đ = 1 tỷ

- C khai Vat đầu ra quý 4/2021

-> Như vậy: lựa chọn điều chỉnh B chỉ phải đóng VAT đầu ra quý 4/2021= 100tr, lựa chọn thay thế xuất mới vào năm 2022 thì bên B thiệt hại 1 tỷ đồng

+ B quý 4/2021 đóng VAT= 1 tỷ

+ B quý 1/2022 kê khai và được khấu trừ 900tr


–––––––––––––––––––––––––––––––––––

+ Trường hợp 03
: Tại ngày 28/12/2021 B và C phát hiện ra hóa đơn xuất của C bị sai nội dung hàng hóa dịch vụ

 • Tại ngày 28/12/2021 Thầu phụ C xuất hóa đơn cho thầu Chính B bị sai: nội dung công trình…vì phát hiện sai sót ngay sau đó trong tháng/quý…nên dù lựa chọn xuất điều chỉnh hay xuất mới thay thế thì cả 2 bên đều không bị ảnh hưởng
 • - B khai vat đầu vào quý 4/2021
 • + Vat đầu ra: 1 tỷ
 • + Vat đầu vào: 900tr
 • + Vat phải nộp = 1 tỷ - 900tr = 100tr
 • - C khai Vat đầu ra quý 4/2021
-> Nguồn: Chu Đình Xinh.
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều