kế toán trường học

  • Thread starter tc21042013
  • Ngày gửi
tc21042013

tc21042013

Sơ cấp
29/6/21
22
1
3
31
mọi người giúp em với ạ
thu thiếu học phí học sinh thì trách nhiệm thuộc về ai ạ
và có văn bản nào nói rõ vấn đề này không mọi người?
em cảm ơn ạ
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều