Một số dịch vụ được phép đính kèm bảng kê khi xuất HĐĐT

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
770
125
43
webketoan.com.vn
Câu hỏi:

Doanh nghiệp tôi hiện vẫn nhận được hóa đơn điện tử kèm bảng kê giấy để chi tiết HH/DV cho hóa đơn. Theo quy định về hóa đơn điện tử Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 78/2021/TT-BTC, việc dùng bảng kê đính kèm như vậy có hợp lệ không? Hóa đơn dùng bảng kê giấy đính kèm có được coi là chứng từ hợp lệ không?

Tổng cục Thuế Hà Nội trả lời:

Trong thời gian chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc Công ty chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì Công ty vẫn tiếp tục thực hiện sử dụng hóa đơn theo hướng dẫn tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Theo đó: Hóa đơn điện tử bản chất là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử, số dòng có thể tăng lên tuỳ theo số lượng hàng hóa, sản phẩm có trên hóa đơn. Khi bán hàng hóa Công ty xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng thì Công ty phải lập đầy đủ danh mục hàng hóa, dịch vụ bán ra đảm bảo nguyên tắc thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính. Trường hợp Công ty lập hóa điện tử không hiển thị đầy đủ danh mục hàng hóa, dịch vụ bán ra mà lại kèm theo bảng kê giấy cho khách hàng trong đó có những hàng hóa, dịch vụ không được hiển thị trên hóa đơn điện tử là không phù hợp theo quy định về hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Trường hợp Công ty chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì đối với các dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh (các loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù như điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển phát, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm) được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn; bảng kê được lưu giữ cùng hóa đơn để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan có thẩm quyền.

(quy định tại điểm a khoản 6 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)

Nguồn: Cục Thuế TP. Hà Nội
 
Webketoan PRO

Xem nhiều