Thuế đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

  • Thread starter chudinhxinh
  • Ngày gửi
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,742
967
113
TP.Hồ Chí Minh
Thuế đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

-> Căn cứ:

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013
của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

+ Tại Điều 11 quy định về thuế suất thuế GTGT 10%

+ Tại Tiết b Khoản 2 Điều 13 quy định về tỷ lệ % tính thuế GTGT trên doanh thu


Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật TNDN

+ Tại Điều 3 quy định về phương pháp tính thuế TNDN

+ Tại Điều 11 quy định về thuế suất thuế TNDN


Tiết a Khoản 1 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định đối tượng không chịu thuế GTGT

“9. Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phòng bệnh cho người và vật nuôi, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khỏe, phục hồi chức năng cho người bệnh, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; vận chuyển người bệnh, dịch vụ cho thuê phòng bệnh, giường bệnh của các cơ sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu dùng cho người bệnh.

...”


-> Theo đó:

Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%.”


- Trường hợp các đơn vị y tế của ngành Giao thông Vận tải phát sinh doanh thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán từ quỹ bảo hiểm y tế, khung giá và thẩm quyền quy định mức giá thực hiện theo quy định tại Luật giá, Luật khám bệnh, chữa bệnh); khám sức khỏe định kỳ theo các hợp đồng với các đơn vị; dịch vụ trông giữ xe, cho thuê địa điểm theo đúng quy định của pháp luật thì:

1. Nếu các đơn vị đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

Về thuế GTGT:


+ Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

+ Đối với hoạt động cho thuê địa điểm, trông giữ xe: Áp dụng tỷ lệ tính thuế GTGT 5% trên doanh thu nhận được.

Về thuế TNDN: Đơn vị kê khai, nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ 2% trên doanh thu nhận được từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, khám sức khỏe định kỳ; kê khai, tính nộp thuế theo tỷ lệ 5% trên doanh thu nhận được từ hoạt động cho thuê địa điểm, trông giữ xe nêu trên.

2. Nếu các đơn vị đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Về thuế GTGT:


+ Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

+ Đối với hoạt động cho thuê địa điểm, trông giữ xe thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

Về thuế TNDN: Kể từ ngày 01/01/2016, thu nhập tính thuế từ các hoạt động nêu trên của đơn vị áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%.

-> Chi tiết:

- Công văn 3350/CT-TTHT ngày 23/01/2017 về chính sách thuế đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành.

-> Nguồn: Chu Đình Xinh.
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều