Hướng dẫn xác định và khai báo hàng nhập khẩu được giảm 2% thuế GTGT

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 370/TCHQ-TXNK ngày 28/1/2022 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hưởng chính sách giảm 2% thuế GTGT từ 1/2/2022 đối với hàng nhập khẩu theo Nghị quyết 43/2022/QH15, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Hải quan các tỉnh triển khai phổ biến một số nội dung quan trọng sau:
- Hàng hóa được giảm thuế GTGT là các mặt hàng đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ một số nhóm hàng: viễn thông, công nghệ thông, kim loại, sản phẩm khai khoáng, than cốc, dầu mỏ tinh chế, hóa chất và hàng chịu thuế TTĐB (tiết a điểm 1.1 khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 43/2022/QH15 ).
- Danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT được quy định cụ thể tại các Phụ lục I, II, III Nghị định 15/2022/NĐ-CP .
- Riêng các mặt hàng không được giảm thuế GTGT nêu tại Phụ lục I và Phụ lục III, cần lưu ý, đối với mã số HS ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III thì các mặt hàng không được giảm thuế GTGT trong Chương 02 chữ số, nhóm 04 chữ số hoặc 06 chữ số sẽ bao gồm tất cả các mã hàng 08 chữ số trong chương, nhóm đó.
- Trên tờ khai nhập khẩu hàng hóa được giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8%, phải chọn đúng mã VB195 để khai báo thuế suất GTGT 8%.
- Chỉ các tờ khai hải quan đăng ký kể từ 0h ngày 1/2/2022 trở đi mới được giảm thuế GTGT.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều