Lưu ý: Chính sách giảm thuế GTGT năm 2022 chỉ áp dụng với nhóm hàng chịu thuế suất 10%

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
693
120
43
webketoan.com.vn
Theo Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động:

Theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành, không phải tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ đều phải chịu thuế suất 10%, mà có một số hàng hóa, dịch vụ không phải chịu thuế hoặc chịu thuế suất ở mức 0% hay 5%.

Khoản 1.1, Điều 3 Nghị quyết 43/2022/QH 15 quy định về Chính sách miễn, giảm thuế như sau:

a) Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

b) Cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022.

Như vậy, chỉ có một số hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% được giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, còn 8% trong năm 2022.

Nguồn: Laodong.vn
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều