Hóa đơn điều chỉnh lập sau 1/2/2022 có được giảm 2% thuế GTGT?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 6778/CTHN-TTHT ngày 2/3/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, các dịch vụ đang áp dụng thuế suất GTGT 10% sẽ được giảm xuống còn 8% kể từ ngày 1/2 đến 31/12/2022, nếu không thuộc danh mục dịch vụ không được giảm thuế.

Theo Công văn này, trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ được giảm thuế GTGT và đã lập hóa đơn 8% trong thời gian từ ngày 1/2 đến 31/12/2022, nếu sau ngày 31/12/2022 có lập hóa đơn điều chỉnh sai sót thì vẫn được hưởng thuế suất 8%.

Tuy nhiên, đối với các dịch vụ đã cung cấp từ trước nhưng sau ngày 1/2/2022 có lập hóa đơn điều chỉnh thì vẫn phải áp dụng thuế suất 10%, không được giảm.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều