Mọi người giúp em định khoản với ạ

  • Thread starter Lê Đức Anh
  • Ngày gửi
L

Lê Đức Anh

Sơ cấp
13/3/22
2
0
1
27
1.Theo quyết định số 1203 ngày 3/1 dự toán ngân sách giao cho hoạt động thường xuyên 20.000.000. Trong đó kinh phí hoạt động không thường xuyên là 2.500.000, còn lại là kinh phí hoạt động thường xuyên.

2. Giấy rút dự toán số 15 ngày 21/9, rút tạm ứng dự toán về tài khoản tiền gửi kho bạc 1.500.000 để chuẩn bị chi mua vật liệu dùng cho hoạt động thường xuyên.

3. Bảng thanh toán lương số 12 ngày 5/12, tính lương phải trả cán bộ nhân viên:

-Lương: 2.000.000

-Phụ cấp chức vụ: 500.000

4. Giấy rút dự toán số 05 ngày 10/6, rút dự toán thực chi thanh toán tiền điện giá chưa thuế GTGT 10%: 900.000

5. Giấy rút dự toán số 12 ngày17/9, rút tạm ứng dự toán về tài khoản tiền gửi kho bạc 8.000.000 để chuẩn bị chi cho hoạt động chuyên môn.

6. Giấy rút dự toán số 02 ngày 17/2, dự toán chi thường xuyên mua văn phòng phẩm sử dụng ngay cho hoạt động 900.000

7. Giấy rút dự toán số 15 ngày 21/12, rút dự toán chuyển tiền thanh toán lương cho cán bộ nhân viên.

8. Mua một số máy tính trang bị cho phòng làm việc giá mua chưa thuế GTGT 10%: 2.000.000 chưa thanh toán cho người bán, tài sản đã đưa vào sử dụng.

9. Giấy rút dự toán số 15 ngày 7/10, rút dự toán thực chi thanh toán cho người bán TSCĐ ở nghiệp vụ 8.

10. Giấy báo có số 1230 ngày 18/10, chi tiền gửi kho bạc cho các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ 7.500.000

11. Giấy báo có số 1239 ngày 22/10, mua vật liệu nhập kho thanh toán bằng tiền gửi kho bạc 1.420.000

12. Phiếu xuất kho số 210 ngày 8/10, xuất kho vật liệu sử dụng cho hoạt động chuyên môn 980.000

13. Phiếu xuất kho số 215 ngày 9/11, xuất kho công cụ dụng cụ dùng cho hoạt động thường xuyên 600.000

14. Đơn vị đã hoàn tất thanh toán với kho bạc toàn bộ kinh phí đã tạm ứng trong kỳ theo giấy đề nghị thanh toán tạm ứng với kho bạc số 19 ngày 28/11.
 
H

hongthuha

Sơ cấp
27/10/21
4
0
1
39
Bạn nên viết bài của bạn vào đây, sai ở đâu mọi người sửa chỗ đó cho, bạn vừa hiểu bài sâu hơn, mọi người sửa cũng nhanh hơn, và khi sửa thì bạn cũng sẽ hiểu đúng hơn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA