Bài tập kiểm toán

  • Thread starter Khảivfu
  • Ngày gửi
Khảivfu

Khảivfu

Sơ cấp
14/3/22
1
0
1
25
MN giúp em bài này với ạ
Bài 1:

Xuất kho 1 lô hàng hóa bán cho công ty X theo giá bán bao gồm cả thuế GTGT 10% là 88.000, giá xuất kho là 45.000, biết rằng công ty X đã thanh toán ngay bằng tiền mặt 10.000, kế toán ghi sổ như sau:

+ Nợ TK 157: 45.000

Có TK 156: 45.000

+ Nợ TK 111: 10.000

Nợ TK 112: 78.000

Có TK 511: 80.000

Có TK 3331: 8.000

Yêu cầu: 1. Lập bút toán đúng?

2. Nêu ảnh hưởng (nếu có) của các sai phạm trên đến các chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả kinh doanh và Bảng cân đối kế toán?Bài 2:

Công ty H gia công xong bàn giao 2000kg vật liệu nhập kho, tổng chi phí gia công cả thuế GTGT 10% là 2.200, đơn giá xuất kho vật liệu để đem đi gia công chế biến là 10/kg. Kế toán ghi sổ như sau:

Nợ TK 154 (hoạt động gia công): 2.000

Nợ TK 133: 200

Có TK 111: 2.200

Yêu cầu: 1. Lập bút toán đúng?

2. Nêu ảnh hưởng (Nếu có) của các sai phạm trên đến các chỉ tiêu trên đến Báo cáo kết quả kinh doanh và Bảng cân đối kế toán?Bài 3:


Mua vật tư nhập kho chưa thanh toán cho nhà cung cấp trị giá chưa thuế 200 triệu đồng, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển bốc dỡ chưa thuế là 500 nghìn đồng, thuế GTGT 10% đã thanh toán bằng tiền mặt. Kế toán ghi sổ theo bút toán:

Nợ TK 152: 200 triệu đồng

Nợ TK 133: 20 triệu đồng

Có TK 331: 220 triệu đồng.

Sau khi nhận hàng, doanh nghiệp thấy sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, do đó xuất kho trả lại người bán, kế toán định khoản như sau:

Nợ TK 331: 220 triệu đồng

Có TK 521: 200 triệu đồng

Có TK 133: 20 triệu đồng

Yêu cầu: 1. Lập bút toán đúng?

2. Nêu ảnh hưởng (Nếu có) của các sai phạm trên đến các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh?

Bài 4:

Doanh nghiệp mua một thiết bị sản xuất: giá thiết bị 150 triệu đồng, thuế suất thuế GTGT 10%, chưa thanh toán tiền cho người bán. Chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử là 10 triệu đồng đã thanh toán hộ người bán bằng tiền mặt. Doanh nghiệp đã ghi nhận nghiệp vụ như sau:

1. Nợ TK 211: 150 triệu đồng

Nợ TK 133: 15 triệu đồng

Có TK 331: 165 triệu đồng

2. Nợ TK 627: 10 triệu đồng

Có TK 111: 10 triệu đồng

Hãy chỉ ra sai sót trong việc hạch toán nghiệp vụ trên và phân tích ảnh hưởng của sai sót này đến báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán.

Biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.

Webketoan Zalo OA
 

Similar threads

Xem nhiều